Onderzoek over de inzet van de website voor het werven van nalatenschappen voor cultuur

Steeds meer mensen laten na aan goede doelen en deze trend zal de komende jaren alleen maar verder doorzetten, zo blijkt uit allerlei onderzoeken. Veel goede doelen zetten, met succes, actief in op de werving van nalatenschappen. Ook voor de culturele sector liggen hier veel kansen die nu nog niet altijd ten volle benut worden.

Daarom hebben LVWB Fundraising en Arjen van Ketel Legacy Fundraising, die sinds 2018 samenwerken als Initiatief Nalaten & Cultuur, een onderzoek gedaan naar de inzet van de website als informatie- en wervingskanaal door culturele instellingen. De centrale vraag in het onderzoek was: Hoe en hoe goed zetten culturele instellingen hun website in voor de nalatenschappenwerving en welke verbeterpunten zijn er?

Voor meer informatie over het onderzoek en het webinar dat we op 30 november hierover geven, kijk hier.