Nog veel kansen te benutten voor de werving van nalatenschappen op websites van culturele instellingen

Steeds meer mensen laten na aan goede doelen en deze trend zal de komende jaren alleen maar verder doorzetten, zo blijkt uit allerlei onderzoeken. Veel goede doelen zetten, met succes, actief in op de werving van nalatenschappen. Ook voor de culturele sector liggen hier veel kansen die nu nog niet altijd ten volle benut worden. Veel organisaties zijn al goed op weg. Ze zorgen er op verschillende manieren voor dat steeds meer mensen op de hoogte zijn van de mogelijkheden van nalaten aan een culturele instelling en daarover meer informatie zoeken. Daar spelen de websites van culturele organisaties een belangrijke rol bij.

Daarom hebben LVWB Fundraising en Legacy Futures, die sinds 2018 samenwerken als Initiatief Nalaten & Cultuur, een onderzoek gedaan naar de inzet van de website als informatie- en wervingskanaal door culturele instellingen. De centrale vraag in het onderzoek was: Hoe en hoe goed zetten culturele instellingen hun website in voor de nalatenschappenwerving en welke verbeterpunten zijn er? De samenvatting van de uitkomsten van dit onderzoek lees je hier.

Opzet onderzoek

Er is gekeken naar de websites van 62 culturele instellingen uit verschillende disciplines, regio’s en groottes. De websites zijn in de periode augustus tot en met september 2021 onderzocht. 52 van 62 onderzochte websites bevatten informatie over nalaten: die zijn verder onderzocht. De websites zijn op een aantal aspecten getoetst, waarbij onder meer gekeken is naar:

  • de vindbaarheid van de informatie;
  • de volledigheid van de praktische informatie;
  • de mate waarin de nalatenschappenpropositie inspireert;
  • of de informatie uitnodigt tot contact.

 

Samenvatting 

De instellingen die informatie over nalaten op hun website hebben staan, zijn goed op weg. De informatie is meestal makkelijk te vinden. Zo hoeft men gemiddeld maar 2,5 keer te klikken om bij de informatie te komen. Ook is er veel praktische informatie beschikbaar: er wordt uitgelegd wat het verschil is tussen een legaat en erfstelling, hoe belastingvrij schenken werkt en dat iemand naar de notaris moet gaan. Echter een webpagina moet niet alleen informeren, maar ook inspireren met een goede nalatenschappenpropositie: een tekst waarin vanuit het perspectief van de potentiele erflater wordt beschreven waarom diegene zou moeten nalaten aan de instelling. Ongeveer van de helft van de instellingen heeft een nalatenschappenpropositie. Deze propositie is op veel websites vaak nog algemeen en kan een stuk uitgebreider en vooral inspirerender. Ook heeft slechts ongeveer een kwart van de websites mooie quotes of voorbeelden en biedt een derde een brochure aan. Bijna alle instellingen hebben de contactgegevens duidelijk op de pagina staan, het merendeel nodigt ook nadrukkelijk uit om in gesprek te gaan. Een klein deel van de organisaties zet hiervoor een contactformulier in.

Er gaat dus al veel goed, maar er zijn nog veel kansen die benut kunnen worden. Nalatenschappen staan nu volop in de belangstelling. Het is voor culturele organisaties daarom belangrijk om de website en de overige communicatiemiddelen (verder) te ontwikkelen, voor een goed en stevig financieel fundament in de toekomst.

Benieuwd naar het hele artikel met tips en goede voorbeelden?

Het volledige artikel met een overzicht van de conclusies, aanbevelingen én met tips en goede voorbeelden kun je hier als pdf downloaden.

Meer weten of leren over nalatenschappen?

Kijk hier voor ons aanbod: van advies op maat tot een gratis online webinar, verdiepende workshops en driedaagse training.

Over het Initiatief Nalaten & Cultuur

In 2018 zijn LVWB Fundraising en Legacy Futures het Initiatief Nalaten & Cultuur gestart, een platform om kennis en ervaring te delen en om de cultuursector te versterken in het werven van nalatenschappen. Arjen van Ketel van Legacy Futures is specialist in de werving van nalatenschappen en werkt veel voor goede doelen. LVWB Fundraising heeft al meer dan 20 jaar ervaring in allerlei vormen van fondsenwerving bij vele culturele organisaties en heeft veel expertise over nalatenschappenwerving voor cultuur.

Meer informatie of vragen?

Neem contact met ons op:

Marischka Leenaers: Marischka@lvwbfundraising.nl

Fusien Verloop: Fusien@lvwbfundraising.nl

Volg ons ook op LinkedIn waar we regelmatig berichten delen over dit onderwerp.