Artikel door LVWB Fundraising op website Cultuurmarketing

Eind vorig jaar hebben wij samen met Arjen van Ketel Legacy Fundraising onderzoek gedaan naar hoe culturele instellingen hun website inzetten als informatie- en wervingskanaal voor nalatenschappen. De websites van 62 culturele instellingen zijn onderzocht. Daaruit bleek dat al veel instellingen goed op weg zijn, maar er zijn ook nog verbeterpunten om de nalatenschappenwerving succesvoller te maken. Onze bevindingen brachten we samen in het artikel ‘Nog veel kansen voor de werving van nalatenschappen’ dat onlangs ook gepubliceerd is op de website van Cultuurmarketing. Het onderzoek past goed bij het initiatief Nalaten & Cultuur dat wij sinds 2018 samen met Arjen van Ketel hebben opgezet. We verzorgen ook diverse workshops. Zo ging op 9 februari de driedaagse training van start voor culturele instellingen en verzorgen we op 24 maart 2022 een eendaagse workshop over de inzet van communicatiemiddelen bij nalatenschappenwerving.