Onze publicaties

Wil je je alvast verdiepen in fondsenwerving, sponsoring of meer lezen over het werven van nalatenschappen? Wij zijn auteurs van het Handboek Sponsoring en Fondsenwerving. Ook schreven we mee aan diverse publicaties, onder andere op het gebied van werving voor de gezondheidszorg, grote giftenwerving en de rol van besturen bij het werven voor culturele organisaties.

 

Handboek Sponsoring en Fondsenwerving

door Hans van der Westen en Sofie Bienert

Het complete Handboek Sponsoring en Fondsenwerving voor nonprofit organisaties is een concrete, stap-voor-stap handleiding om te starten met of veel meer te halen uit sponsor- en fondsenwerving. Het biedt iedereen, ongeacht achtergrond, opleiding en ervaring, houvast en praktische handreikingen om extra geldstromen te ontwikkelen, structureel of voor grote eenmalige projecten.
Hoe werft u donateurs, via crowdfunding en met klassieke instrumenten als direct mail? Hoe ontwikkelt u sponsorpartnerships met bedrijven? Hoe werft u grote giften van vermogende particulieren, vermogensfondsen of loterijen? Hoe werkt het met nalatenschappen en subsidies van diverse overheden? En hoe organiseert u succesvolle fondsenwervende evenementen en acties?

Door het geven van veel actuele voorbeelden laten Hans van der Westen en Sofie Bienert zien hoe theorieën en methodes in de praktijk uitpakken, mede dankzij de inbreng van vele ervaringsdeskundigen en specialisten. Zij gaan in op trends als de snelgroeiende wereld van online fondsenwerving, het veelbelovende werven van nalatenschappen en de veranderingen in de sponsormarkt. Daarnaast besteden de auteurs veel aandacht aan de interne voorbereiding en een stapsgewijze aanpak naar een wervingsplan dat werkt. Ook is er aandacht voor kosten en baten en fiscale, juridische en ethische aspecten. Zo is en blijft deze editie hét complete handboek voor iedereen die wil starten met of zich wil verdiepen in sponsoring en fondsenwerving!

Bestel het boek voor €49,99 bij uw boekhandel. 


Handboek Nalatenschappen

door Arjen van Ketel

Eén op de vijf euro’s die particulieren geven aan goede doelen komt via een testament. Door vergrijzing overlijden ieder jaar meer mensen. Een steeds groter deel van de ouderen blijft kinderloos. En de voorspelling is dat ook het vermogen van deze groep verder zal toenemen. Maar schenking via een nalatenschap is ook een bijzonder mooie manier van steun. Voor erflaters is het geven via het testament vaak het afronden van hun persoonlijke levensverhaal, hun levensbijdrage aan een betere wereld.

Geen wonder dat nalatenschappen zo in de belangstelling staan. Bij de traditionele fondsenwervende organisaties, maar ook bij culturele en maatschappelijke organisaties, bij ziekenhuizen en zorginstellingen. Zelfs lokale verenigingen en sportclubs vragen zich af hoe zij nalatenschappen kunnen werven. Want hoe kan een organisatie op een integere en effectieve manier mensen stimuleren om via een testament te ondersteunen? Wat is een goede manier om het verhaal van de eigen organisatie te vertellen? Hoe is dat het beste te doen binnen dit juridisch en fiscaal bijzondere terrein van fondsenwerving, met een vooral oudere en soms kwetsbare doelgroep?
In dit boek ontvouwt auteur Arjen van Ketel, met wie we op het gebied van nalatenschappen nauw samenwerken, stap voor stap hoe u voor uw eigen organisatie nalatenschappen kan werven en afwikkelen.

Bestel het boek voor €29,50 bij uw boekhandel.

Artikel over waarom laten mensen na aan culturele instellingen?

Door Hanna Vinckers

In het Vakblad Fondsenwerving kan je het artikel lezen van onze collega Hanna Vinckers over haar onderzoek naar de motieven van nalaters aan cultuur.