Uitgebreide informatie 3-daagse training Nalatenschappen Werven voor Cultuur

Voor veel goede doelen zijn nalatenschappen een belangrijke en sterk groeiende bron van inkomsten. Culturele instellingen profiteren nog onvoldoende van deze ontwikkeling, terwijl hun betrokken achterban veel kansen biedt om deze manier van fondsenwerving te versterken.

Daarom hebben Arjen van Ketel van Legacy Futures en LVWB Fundraising in 2018 samen de 3-daagse training Nalatenschappen Werven voor Cultuur ontwikkeld. Een intensieve en inspirerende training die gegeven wordt door Arjen van Ketel en zijn collega Lena Vizy van Legacy Futures en Fusien Verloop en Marischka Leenaers van LVWB Fundraising. Er worden ook verschillende gastsprekers uitgenodigd. Als onderdeel van de training maak je een beknopt ‘plan van aanpak nalatenschappen werven’ voor jouw organisatie en oefen je gesprekstechnieken. Voor iedere trainingsdag bereid je ‘huiswerk’ voor. Na de tweede dag bespreek je tijdens een coaching gesprek je plan van aanpak 1-op-1 met één van de docenten.

De training is geschikt voor senior fondsenwervers van culturele instellingen die zich (verder) willen ontwikkelen op het gebied van nalatenschappenwerving.

Praktische informatie

De training vindt plaats centraal in het land, en duurt drie dagen van 9.30 tot 17.00 uur. De volgende editie start in het voorjaar van 2024.

De kosten bedragen €1545,- per persoon, inclusief lunches, lesmateriaal, het Handboek Nalatenschappen Werven van Arjen van Ketel en een individueel coachingsgesprek.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marischka Leenaers (06-2950 4163 of marischka@lvwbfundraising.nl), Arjen van Ketel (06-1444 9950) of Fusien Verloop (06-5586 4661).

Over het Initiatief Nalaten & Cultuur

Het Initiatief Nalaten & Cultuur wil een bijdrage leveren aan het vergroten van het aantal nalatenschappen aan kunst en cultuur. Dat doen we door het delen van kennis en ervaring in trainingen, trajecten op maat en onderzoek. Het is opgezet door Arjen van Ketel van  Legacy Futures en LVWB Fundraising, specialisten in fondsenwerving en mecenaat. In dit Initiatief verbinden we de jarenlange ervaring van onze bureaus in beide sectoren en bieden we een aanbod op maat dat aansluit bij de doelgroepen en huidige fondsenwerving in de culturele sector.