Een vriendenstichting voor extra voorzieningen voor patiënten van Tergooi

Tergooi, het ziekenhuis voor de Gooi- en Vechtstreek, wilde haar patiënten en bezoekers graag extra voorzieningen kunnen bieden om hun verblijf in het ziekenhuis te veraangenamen. Denk bijvoorbeeld aan afleiding voor kinderen, vrijwilligers die opgeleid zijn om kwetsbare ouderen te begeleiden, of speciale fietsen voor tijdens de dialyse. Ook wilde Tergooi aandacht besteden aan de omgeving van de patiënten, middels prettigere wachtkamers, een plantenkas met leestafel en een chemotuin waar patiënten buiten in het groen hun chemotherapie krijgen.

Deze voorzieningen kunnen niet uit het zorgbudget betaald worden en daarom heeft het ziekenhuis een aantal jaren geleden de Stichting Vrienden van Tergooi opgericht. Marischka Leenaers was bij de oprichting van deze stichting betrokken en heeft het ziekenhuis een aantal jaren een dag per week ondersteund om samen met het actieve vriendenbestuur de benodigde gelden te werven. Zij was ook betrokken bij het plan van aanpak voor de fondsenwerving voor de nieuwbouw van het ziekenhuis. Inmiddels is de fondsenwerving ingebed in de afdeling communicatie.

extra voorzieningen voor patiënten van Tergoo

Aan de slag met werving in de zorgsector?
Neem contact op met Marischka Leenaers of Hans van der Westen om meer te horen over de mogelijkheden.

Lees meer over onze Klanten en Cases