Strategisch advies en werving en selectie voor bibliotheek Zuid Kennemerland

De bibliotheek Zuid Kennemerland had ambitieuze plannen om taallessen aan te bieden voor diverse doelgroepen met een taalachterstand en het aanleren van “21e-eeuwse vaardigheden” zoals iPad-lessen voor ouderen.  Op die manier kan de bibliotheek naast het traditionele aanbod een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren in de lokale omgeving en zijn toegevoegde waarde in de samenleving onderstrepen. Om deze plannen te realiseren wilde de bibliotheek een fondsenwervingsstrategie ontwikkelen voor het vinden van aanvullende financiering en partnerships. In een aantal sessies met het managementteam en de projectleiders zijn de prioriteiten vastgesteld en strategische keuzes gemaakt voor de aanpak van de fondsenwerving. Fusien Verloop heeft vervolgens een plan van aanpak voor de werving bij vermogensfondsen, partnerships met bedrijven en een Vriendenprogramma opgesteld. Ook is een functieprofiel opgesteld voor een nieuw MT-lid dat verantwoordelijk werd voor development en fondsenwerving. LVWB Fundraising heeft de begeleiding gedaan van het werving- en selectieproces verzorgd: het zoeken en voorstellen van kandidaten, ontwerp van het selectieproces en advisering bij de sollicitatiegesprekken. Zo kon bibliotheek Zuid Kennemerland ook na onze directe betrokkenheid duurzaam verder met de aansturing en uitvoering van alle wervingsactiviteiten.

Bibliotheek Zuid Kennemerland

Ook behoefte aan interim-ondersteuning?
Neem contact op met Fusien Verloop voor de mogelijkheden. 

Lees meer over onze Klanten en Cases