Continuïteit en capaciteit voor het werven van vrienden en fondsen voor Oerol

Al 40 jaar vindt op Terschelling het Oerol Festival plaats. Publiek, natuur, kunst en wetenschap zijn de pijlers van dit oudste festival van Nederland. Oerol is van extra bijdragen van fondsen en particulieren afhankelijk om een onderscheidend programma neer te kunnen zetten, te produceren en makers de kans te geven om in de isolatie van het eiland te komen tot nieuw werk.

Roos Ticheler startte in 2016 als LVWB Trainee bij Oerol en ontwikkelde samen met Hans van der Westen een meerjarenstrategie om de structurele inkomsten uit fondsenwerving te verhogen. Hiervoor voerden zij een haalbaarheidsstudie uit met interviews met stakeholders en deskresearch van bestaande data. In het eerste jaar zorgden zij voor de optimalisering van de bestaande wervingsmethodes. Ook begeleidden zij een telemarketingcampagne waarin kaartkopers werd gevraagd om vriend te worden. Daarnaast werden bestaande vrienden een extra bijdrage gevraagd om de toekomstplannen van Oerol waar te kunnen maken.

Na 2 jaar hebben nieuwe LVWB Trainees de uitvoerende taken overgenomen, daarbij begeleid door Roos. Momenteel werken we met Oerol aan de ontwikkeling van een mecenaatsprogramma en helpen bij fondsaanvragen. Voor Oerol is de samenwerking met (de trainees van) LVWB Fundraising een ideale oplossing om continuïteit in de werving te garanderen en gedurende het jaar voldoende, flexibel inzetbare capaciteit te hebben voor de uitvoering. Dat is juist voor een festival, dat veelal werkt met tijdelijke krachten en te maken heeft met fluctuatie in de werkdruk gedurende het jaar, een groot voordeel.

LVWB Trainees continuïteit Oerol
Zijn onze LVWB Trainees ook de juiste oplossing voor jouw organisatie?
Lees er hier meer over of neem direct contact op met Hans van der Westen of Sofie Bienert.

Lees meer over onze Klanten en Cases