Op zoek naar partners om de groeiambities van Lang Leve Kunst te kunnen realiseren

In opdracht van het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben Marischka Leenaers en Sofie Bienert onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor partnerships voor Lang Leve Kunst, een programma dat kwetsbare ouderen activeert om zelf kunst te beoefenen onder begeleiding van een kunstenaar, bijvoorbeeld op het gebied van o.a. film, theater, beeldende kunst, zang, dans en design. Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK hebben 10 jaar geleden het initiatief hiertoe genomen.

Actieve kunstparticipatie is een wetenschappelijk bewezen methodiek die écht werkt om ouderen meer zelfvertrouwen, voldoening en zin in het leven te geven en eenzaamheid te verminderen. De resultaten van lang Leve Kunst zijn zo goed dat de initiatiefnemers het aanbod en bereik ervan willen vergroten. Om dit mogelijk te maken is extra budget, meer samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring noodzakelijk. We onderzochten welke partijen een rol kunnen spelen om deze groeiambities te realiseren door te spreken met vertegenwoordigers van o.a. landelijke en lokale fondsen, provincies en gemeenten, bedrijven en zorgorganisaties. Daaruit bleek dat velen van hen het belang voor deze doelgroep onderschrijven en mogelijkheden zien voor samenwerking. Niet alleen financieel, maar ook om kennis en netwerken te delen en communicatiekracht in te zetten. In januari 2021 wordt het Lang Leve Kunst Fonds opgericht, waar partners in kunnen participeren.

Lang Leve Kunst

Kunnen wij je verder helpen om partners voor jouw organisatie te vinden?
Neem contact op met Sofie Bienert

Lees meer over onze Klanten en Cases