Interim-ondersteuning voor mass marketing en bijzondere giften bij Save the Children

Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie, actief in meer dan 120 landen. Zij komt op voor kinderen in kwetsbare situaties, waar ook ter wereld.  Fusien Verloop en Joyce Smeltink werkten beiden vanuit hun persoonlijke expertise op interim-basis met de organisatie om de fondsenwerving te versterken.

Mass marketing
Save the Children is voor een groot deel afhankelijk van giften van particuliere donateurs. Voor het werven en betrekken van structurele donateurs worden op basis van donateursbehoefte en -interesse verschillende mass marketingkanalen ingezet, zoals online, DRTV, direct mailing, telemarketing en face-to-face (zowel deur-aan-deur als straatwerving).

In de rol van interim fondsenwerver heeft Joyce de werkzaamheden van de Channel Manager Face-to-Face tijdelijk opgevangen. Zij was verantwoordelijk voor de face-to-face werving en het behoud van donateurs. Bij dit ‘push’-kanaal was (en is) het een grote uitdaging om donateurs te werven en voor een langere tijd te betrekken bij de missie van de organisatie. Om dit te realiseren had Joyce nauw contact met verschillende wervingsbureaus om de kwaliteit van werving te kunnen verbeteren en heeft ze mystery shopping ingezet. Ook had ze regelmatig afstemming met het team Particulieren over het strategisch fondsenwervingsplan en de resultaten. Daarnaast heeft ze zelf enkele keren meegelopen met de wervers om nog beter inzicht in de gesprekken met de potentiële donateurs te krijgen.

Bijzondere giften

Naast reguliere giften, richt Save the Children zich in toenemende mate op bijzondere giften. Daaronder wordt verstaan: major donors, vermogensfondsen en nalatenschappen. Fusien heeft de fondsenwerver die zich specifiek op vermogensfondsen richtte vervangen en zich vervolgens beziggehouden met de inrichting van een team Bijzondere Giften. In nauwe samenwerking met diverse afdelingen binnen Save the Children is een goede case for support ontwikkeld. Vervolgens is er prospect research gedaan om een profiel voor major donors te ontwikkelen, zijn proposities voor deze doelgroep opgesteld en is een pipeline van prospects opgebouwd. Daarnaast is er een nalatenschappenstrategie ontwikkeld en een stewardshipprogramma opgezet. Tenslotte heeft Fusien de werving en selectie van nieuwe medewerkers van het team Bijzondere Giften begeleid en deze nieuwe collega’s ingewerkt. De werkzaamheden op het gebied van bijzondere giften werden ondersteund door een LVWB Trainee, die na afloop van het traineeship als junior medewerker in dienst is gekomen van Save the Children.

Save the children

Ook behoefte aan interim ondersteuning?
Neem contact op met Fusien Verloop om meer te horen over de mogelijkheden. 

Lees meer over onze Klanten en Cases