Fondsaanvragen Design Museum Den Bosch

Sinds een jaar zijn we samen met Design Museum Den Bosch aan de slag. Na een interim-opdracht van enkele maanden is adviseur Roos Ticheler betrokken gebleven om het museum te ondersteunen bij het schrijven en afwikkelen van verschillende fondsaanvragen voor een aantal bijzondere tentoonstellingen zoals GOTH – Designing Darkness, Sneakers Unboxed, De Grote Versierder en PROCESS: Design Drawings from the Rijksmuseum. Daarnaast denken we mee over een strategie rondom het werven van vrienden en grote gevers. In een aantal sessies met afgevaardigden vanuit directie, staf en Raad van Toezicht verkennen we de case for support voor particuliere gevers, stellen een prospectlijst samen en bedenken welke proposities passend zijn. Vervolgens zullen we deze toetsen bij de diverse doelgroepen. Ook geven we advies ten aanzien van het betrekken van ondernemers en bedrijven bij de hoofdtentoonstelling van 2023. Rieke Righolt, hoofd development & partnerships, volgt ook de training Nalaten voor Cultuur die we vanuit het Initiatief Nalaten & Cultuur geven. Door te investeren in de betrokkenheid van zowel fondsen als particuliere gevers wil het museum haar positie en het draagvlak verder verstevigen om zo haar ambities te realiseren. Namelijk het op innovatieve manier thematisch onderscheidend en op topniveau programmeren, zich meten aan belangrijke internationale designmusea en het bereiken van nieuwe en jongere publieksgroepen in de vaste overtuiging dat design de kracht heeft om een breed en inclusief publiek aan te spreken.

“LVWB Fundraising combineert jarenlange kennis en ervaring op het gebied van fondsenwerving met een proactieve werkwijze én enthousiasme over de inhoud van je programma. Voor ons is de ondersteuning van LVWB daardoor van absolute meerwaarde.”

Rieke Righolt – Development & partnership

Ook met fondsen aan de slag?
Neem contact op met Sofie Bienert voor de mogelijkheden en meer informatie. 

Design Museum Den Bosch

Lees meer over onze Klanten en Cases