Brecht Janssen

Portret Brecht Janssen adviseur LVWB Fundraising“Het is mijn drijfveer vooral om mijn kennis en expertise in te zetten voor meerdere maatschappelijk relevante organisaties in verschillende sectoren. Daarbij strategische vraagstukken op het gebied van fondsenwerving (in mijn ogen ‘relatiewerving’) doorgronden en organisaties helpen bij het duurzaam aantrekken van de voor hen relevante doelgroep, op de juiste manier, op het juiste moment.”

Zo’n 15 jaar geleden maakte ik een switch van de commerciële sector naar de NGO-sector. Destijds was ik als marketeer op zoek naar meer zingeving en maatschappelijke relevantie. Nu is mijn drijfveer vooral om mijn kennis en expertise in te zetten voor meerdere maatschappelijk relevante organisaties in verschillende sectoren. Daarbij strategische vraagstukken op het gebied van fondsenwerving (in mijn ogen ‘relatiewerving’) doorgronden en organisaties helpen bij het duurzaam aantrekken van de voor hen relevante doelgroep, op de juiste manier, op het juiste moment.

Na mijn commerciële periode in de FMCG-sector, heb ik de rol van hoofd Marketing & Fondsenwerving bij onder andere WarChild en Longfonds en die van MT-lid bij Simavi en UAF vervuld. Daarbij heb ik diverse vraagstukken aan mogen pakken en strategieën ontwikkeld. Bij het UAF hebben we bijvoorbeeld een aanpak ontwikkeld op de doelgroepen studenten en alumni. Zij voelen zich vanuit hun belevingswereld betrokken bij ons werk en zijn daarmee enorm relevant voor het UAF.

Bij het Longfonds heb ik destijds de transitie ingezet ‘van transactie naar relatie’, waarbij de klant centraal werd gezet. Want de relatie behouden is zoveel waardevoller dan nieuwe relaties ‘koud’ vinden. Toen de markt vervolgens steeds meer verzadigde, hebben we onze blik meer naar buiten gericht; wat zien we in andere sectoren en wat zou bij ons kunnen werken? Zo hebben we activatiecampagnes (crowdfunding) ingezet op thema’s als ‘gezonde lucht’, bouwden we een Case for Support op ‘longherstel’ en gingen we innovatieve partnerships aan met relevante merken; minder op geld, maar juist meer op de gezamenlijke missie.

Neem contact met mij op via: 
Brecht@lvwbfundraising.nl
06-55392518
LinkedIn

Lees meer over ons team